• slide
  • slide
  • slide

OPZ - Příměstské tábory Mírkov

Příměstské tábory Mírkov

Cílem projektu je zajistit péči o děti prioritně z území Mas Labské skály, formou realizace 12ti příměstských táborů, které budou sloužit jako náhradní péče v období letních školních prázdnin. Během školního roku toto zajišťují školy nebo družiny, ale v období školních prázdnin je většina takových zařízení zavřená a nabídka péče o děti v regionu vysoce nedostačující. Projekt řeší doplnění chybějící kapacity v tomto období a tím umožní rodičům dobře sladit pracovní a rodičovské povinnosti

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Projekt získal podporu přes výzvu Mas Labské skály, vyhlášené v rámci SCLLD 2014 - 2023

Sponzoři Farmy Mirkov